Blog > Komentarze do wpisu
Mitreum w Hawarte, czyli o sztuce konserwacji, rekonstrukcji i... cierpliwoci

Ewa Parandowska przy pracy

Ewa Parandowska przy pracy

Układanie kompozycjiNasza wiedza na temat mitreum w Hawarte poszerza się głównie dzięki ogromnemu projektowi konserwacji oraz rekonstrukcji jego dekoracji malarskiej. Podstawową zaletą tego mitreum stanowiącą o jego niezwykłości, ale zarazem największą bolączką zarówno konserwatorów jak i archeologów, jest rozbudowana dekoracja malarska. Podczas użytkowania mitreum, jego wnętrze było pięć razy pokrywane tynkami i zdobione malowidłami. Część z nich nadal znajduje się na ścianach mitreum (patrz post O tubie, Mitreum i Aniołkach-Konserwatorkach) ale większość, w postaci mniejszych fragmentów została znaleziona w zagruzowaniu pomieszczeń. Wszystkie te fragmenty zostały zgromadzone w magazynach muzeum w Hamie, a następnie poddane analizie ikonograficznej i działaniom konserwatorskim.

I to kolejny problem: podstawą rekonstrukcji w takich przypadkach są analogiczne obiekty z tego samego okresu, kręgu kulturowego, etc. A Hawarte jest jedno jedyne! Nieliczne zachowane mitrea prezentują, jeśli już, to znacznie uboższą  dekorację.

W Hawarte cykl mitraicki został rozwinięty do pełnych kompozycji, kilka scen poza tym mitreum nie jest dotychczas znanych badaczom, a strop mitreum to już zupełny unikat. Właśnie ze stropem jest najwięcej kłopotów. Jak można się domyślać, stropy budowli starożytnych praktycznie się nie zachowały, w tym przypadku, niezwykłe szczęście uchroniło skalne sklepienie od kompletnego zniszczenia. Niestety brak innych przykładów czyni pełną jego rekonstrukcję niemożliwą.

Dekoracja z pawiem

Dekoracja z pawiem

Rozdzielanie tynków

Rozdzielanie tynków

Skrzynie z odłamkami tynkówW muzeum w Hamie znajduje się sześć dotychczas opracowanych fragmentów dekoracji malarskiej z Hawarte oraz 28 skrzyń dużych i 20 małych skrzynek z posegregowanymi fragmentami. Niekiedy, jeśli jest to możliwe, fragmenty takie są rozdzielane, aby uzyskać w ten sposób informacje o wcześniejszych warstwach dekoracji.

Najbardziej pracochłonną i długotrwałą częścią pracy jest odtwarzanie poszczególnych kompozycji. Mozolne poszukiwania kawałków tych samych przedstawień trwa latami. Kiedy już ten etap zostaje uznany za zakończony, fragmenty są naklejane na sztuczne podłoże o wielu warstwach wzmacniających i zabezpieczających i pokrywane scalającą zaprawą.

W tym sezonie właśnie największa partia dekoracji stropu, kompozycja mająca powierzchnię prawie 4 m2 przedstawiająca pawia wśród maków jest przygotowywana na ekspozycję. Praca nad tym obiektem trwała prawie dziesięć lat…

 

Jedna ze skrzyń z fragmentami dekoracji

Jedna ze skrzyń z fragmentami dekoracji

Stratygrafia tynków

Stratygrafia tynków

Konstrukcja transferów

Konstrukcja transferów

Zdjęcia: archiwum misji w Hawarte

wtorek, 26 października 2010, joannagrabowska_net

Polecane wpisy

  • Goście, goście...

    Podczas Silk Road Festival zwiedzaliśmy ruiny starożytnego miasta Ugarit, gdzie odkryto najstarszy na świecie zapis alfabetu. Bardzo rozległe to miejsce i w zna

  • Rok 1960. Dahab znaczy złoto

    Nic tak nie ekscytuje ludzi jak złoty skarb - wszystko jedno: odkryty przez archeologów, czy przez jakiegoś rolnika gdzieś w polu. Taki skarb trafił się - zupeł

  • Rok 1959. Pierwsza misja do Palmyry, czyli jak nie stracić twarzy

    Koncesja na wykopaliska przyznana została Polakom w 1958 roku. Pierwsza misja wyjechała do Palmyry rok później. Początki były trudne. Polska ekipa nie miała naw